FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Bubbachic, Jesenského 2296/7, 95501 Topoľčany

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

Dôvod:

Dátum objednania/dátum prijatia*

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

 

 * Nehodiace sa prečiarknite.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.